Не можешь подать объвление?
Звони. Поможем.
099-971-37-72
 
 

Фильтры поиска

 

Публічна оферта про надання послуг на сайті premier.ua

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Користувачів. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, повним і беззастережним прийняттям даного Договору premier.ua на адресу Користувача про укладення договору є вчинення Користувачем дій, спрямованих на використання  premier.ua, в тому числі, пошук, перегляд або подача оголошень, реєстрація на сайті, направлення повідомлень через форму зв'язку та інші дії по використанню функціональності  premier.ua, є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Користувачом персональних даних Користувачів. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна за посиланням. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

 

Договір може бути змінено сайтом premier.ua в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення про це Користувача. Нова редакція Договору користувача набирає чинності з моменту її розміщення на premier.ua, якщо на premier.ua прямо не вказано інше. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Договору користувача є обов'язком Користувача.

Використання premier.ua після набрання чинності нової редакції Договору означає згоду з нею Користувача і застосування до нього в повному обсязі положень нової редакції

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та/або юридичним особам та/або фізичним особам підприємцям, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

 

 

ФОП Пархоменко Руслан Іванович, ІПН 2626619574 (далі – premier.ua) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі та/або фізичній особі підприємиць (далі – Користувач), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

 

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Публічна оферта (договір) – пропозиція premier.ua, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі та/або фізичній особі підприємиць, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сайту  premier.ua.

1.2  Акцепт – повна й безумовна згода Користувача на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3 premier.ua та / або Сайт - Інтернет ресурс, що представляє собою сукупність містяться в інформаційній системі інформації та об'єктів інтелектуальної власності (в тому числі, база даних, графічне оформлення інтерфейсу (дизайн) та ін.), Доступ до якого забезпечується за різних користувача пристроїв, підключених до мережі Інтернет, за допомогою спеціального програмного забезпечення для перегляду веб-сторінок (браузер) за адресами www. premier.ua (включаючи домени наступних рівнів, що відносяться до даних адресами)

1.4  Користувач - відвідувач ресурсів мережі Інтернет, у тому числі premier.ua. фізична, юридична особа або відокремлений підрозділ, який наділений правоздатністю і використовує Веб-сайт

1.5  Договір - сукупність умов розміщення оголошень та інші правила і документи, що регламентують роботу premier.ua або визначають порядок використання Сервісів, опубліковані на Сайті.

1.6  Сервіси - функціональні можливості, служби, послуги, інструменти, доступні для користувачів на premier.ua.

1.7.Товар - будь-який товар, продукт, послуга, пропозиція про роботу чи іншу пропозицію, щодо якого Користувач розміщує на premier.ua Оголошення.

1.8 Оголошення - інформаційне повідомлення з пропозицією про товар (включно з контактною інформацією, фотографії та будь-яку супутню інформацію), розташоване Користувачем на premier.ua, адресована невизначеному колу осіб.

1.9 Продавець - Користувач, що розміщує на premier.ua Оголошення з пропозицією укласти угоду щодо товару або послуги.

1.10 Покупець - Користувач, який здійснює перегляд розміщеного Продавцем Оголошення, взаємодія з Продавцем щодо Товару та / або послуги укладає угоду з Продавцем.

1.11 Угода - будь-який договір, укладений між Користувачами або Користувачем і Гостем щодо Позиції.

1.12 Гість - фізична особа-користувач Веб-сайту, що не має Облікового запису або не авторизована.

1.13 Ліміт - кількість безкоштовних Оголошень для вибраних Категорій/Підкатегорій, які Користувач може опублікувати на Веб-сайті в певний момент часу. Передбачено незалежне використання лімітів у кожній Категорії/Підкатегорії.

1.14 Платні послуги - платні послуги, що надаються Сайтом Користувачеві, включаючи, зокрема, платні Оголошення або пакет Оголошень і Послуг із просування.

1.15 Облікові дані - унікальний логін (адреса електронної пошти) і пароль, створювані самостійно Користувачем в процесі реєстрації на сайті або змінені надалі Користувачем через Особистий кабінет, використовувані для доступу в Особистий кабінет після авторизації Користувача на premier.ua.

1.16 Особистий кабінет - персональний розділ Користувача на premier.ua, пов'язаний з обліковим записом Користувача на Сайті, в якому Користувачеві доступно управління окремими Сервісами premier.ua, у тому числі їх замовлення, підключення / відключення, на запропонованих premier.ua умовах.

1.17 Реєстрація - сукупність дій Користувача відповідно до зазначених на premier.ua інструкціями, включаючи надання Облікових даних та іншої інформації, що здійснюються Користувачем з використанням спеціальної форми користувальницького інтерфейсу premier.ua з метою формування Особистого кабінету і отримання доступу до окремих Сервісів premier.ua.

1.18 Рекламодавець - фізична та/або юридична особа та/або фізична особа підприємиць, яка користується послугами сайту premier.ua і розміщує оголошення, і прийняла умови даного договору

1.19 Кліент - користувач, рекламодавець або будь-яка особа користується послугами сайту premier.ua

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 premier.ua пропонує Користувачеві на умовах цього Договору скористатися доступними на premier.ua Сервісами, включаючи розміщення, пошук і перегляд оголошень та іншими пропонованими на сайт сервісу. Відносно використання окремих Сервісів premier.ua можуть бути встановлені додаткові умови, правила та обмеження. premier.ua вправі у час переглядати або змінювати умови надання Сервісів, доповнювати, змінювати, обмежувати, розширювати функціональні можливості Сайту та / або Сервісів, у тому числі умови доступу Користувача до Сервісів або окремим функціональним можливостям Сайту.

2.2 Сервіси надаються Користувачеві безкоштовно або платно відповідно від обраних категорій і просування придбаних пакетів або оголошень.

2.3 Надання окремих Сервісів може регулюватися спеціальними правилами та / або угодами, які є невід'ємною частиною цього Договору, у тому числі Умовами розміщення оголошень, іншими умовами та правилами, індивідуальними угодами, складеними у письмовій формі і підписаними premier.ua та Користувачем. У разі суперечності або невідповідності між текстом цього Договору і спеціальними правилами та / або угодами застосуванню підлягають останні.

2.4 Користувач або Рекламодавець зобов'язаний перед початком роботи ознайомитися з даним договором і прийняти його.

У разі якщо Клієнт частково, або повністю не згоден з цими умовами даного публічного договору, робота з сайтом заборонена.

У разі незгоди з умовами даного договору Користувач або Рекламодавець зобов'язаний покинути сайт і не користуватися цим сервісом до усунення протиріч.

2.5 Користувач вважається, що прийняв умови Угоди, в повному обсязі без будь-яких застережень і винятків, як тільки він починає використовувати будь-який сервіс сайту, або, як тільки він проходить процедуру реєстрації.

Реєстрація користувача, в обов'язковому порядку, повинна проводитися із зазначенням достовірних даних про користувача.

У разі якщо Користувач, при реєстрації вказує не достовірні дані про себе, даний договір вважається не укладеним і адміністрація сайту залишає за собою право проводити будь-які дії по відношенню до даного користувача, як до особи, яка не прийняла або порушила умови даного суспільного договору без будь-якого повідомлення клієнта.

2.6 premier.ua пропонує Користувачам і Рекламодавцям послуги з використання сайту для розміщення різної інформації для ознайомлення, покупки, продажу, надання послуг та інших дій, що носять як комерційний, так і некомерційний характер.

2.7 premier.ua надає комунікаційну торгівельну платформу (сайт) для розміщення оголошень та іншої інформації, і ні в який момент часу не є учасником угод між Користувачем і Рекламодавцем.

Всі угоди укладаються між Користувачем і Рекламодавцем безпосередньо без будь-якої участі та відповідальності premier.ua, на свій страх і ризик

2.8 premier.ua не є учасником або гарантом угод і не перевіряє законність і чистоту пропонованих оголошень

2.9 У разі якщо товар або послуга підлягають ліцензуванню, Рекламодавець зобов'язаний самостійно (без залучення адміністрації сайту і виконавця) подбати про відповідність реклами вимогам законодавства

2.10 Відповідальність і контроль, за дотриманням норм законодавства, при розміщенні реклами товарів і послуг підлягають ліцензуванню цілком і повністю без будь-яких застережень лягає на Рекламодавця, який розміщує дану рекламу

2.11 Адміністрація сайту не перевіряє необхідність обов'язковості ліцензії рекламованих товарів і послуг, а також вказівку, правильність заповнення, правильність вказівки даних необхідних при рекламі ліцензійних товарів і послуг

2.12 Адміністрація сайту не контролюють розміщення реклами, яка підлягає ліцензуванню, та не відповідає за наявність чи відсутність ліцензії у рекламному оголошенні

2.13 Розміщуючи оголошення на сайті, Користувач і Рекламодавець дають premier.ua право на обробку персональних даних, їх збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, використання і поширення, знеособлення, знищення без будь-якого подальшого узгодження з користувачем або рекламодавцем

2.14 Елементи дизайну, текст, графічні зображення, бази даних, контент, і інші об'єкти, розміщені на сайті, є об'єктами виняткових прав  premier.ua

 

  1. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

3.1 Розміщення оголошень можливо тільки після обов'язкової реєстрації.

3.2 Реєстрація Користувача і Рекламодавця проводиться шляхом заповнення спеціальної форми реєстрації.

Для завершення реєстрації після отримання зворотного листа від адміністрації сайту на вказаний при реєстрації адресу електронної пошти Користувач зобов'язаний пітвердити отримання листа про реєстрацію.

3.3 Реєстрація проводиться безкоштовно (додаткові послуги, що дозволяють виділити оголошення із загального списку, а також розміщення реклами на сайті є платними).

Після реєстрації користувачеві будуть доступні розширені функції і відкритий доступ до особистого кабінету.

3.4 Адміністрація сайту залишає за собою право модерувати реєстрацію.

   3.5 Вхід на сайт для виконання розширених дій з сайтом і входу в особистий кабінет здійснюється тільки після введення логіна і пароля. Відновлення Користувачем або Рекламодавцем забутого логіна або пароля проводиться після відправки запиту (електронного листа) на відновлення пароля на адресу адміністрації сайту. Новий пароль висилається на вказаний при реєстрації адресу електронної пошти. Користувач (Рекламодавець) зобов'язаний зберігати конфіденційність свого логіна і пароля. У разі підозри на те, що дані облікового запису стали відомі третім особам, Користувач (Рекламодавець) зобов'язаний самостійно змінити логін і пароль.

3.6 Для зареєстрованих рекламодавців розміщення оголошень можливо тільки після заповнення обов'язкових граф спеціальної форми із зазначенням параметрів пропонованих товарів або послуг.

3.7 Розміщуючи оголошення, Рекламодавець зобов'язаний надати достовірну і повну інформацію про товар або послугу та умови їх продажу

3.8 При розміщенні рекламних оголошень або пропозицій про послуги або іншої інформації Рекламодавець одноосібно несе всю повноту відповідальності за правдивість, про яку йдеться в інформації про товар або послугу, про ціну та умови продажу.

3.9 Рекламодавець одноосібно несе повну відповідальність, за те, що його реклама не порушує законодавство України і міжнародне законодавство, а також авторське право третіх осіб.

3.10 При наданні Рекламодавцем недостовірних даних про товари, послуги, які не зазначенні ліцензії, а також порушення авторських прав третіх осіб - вся відповідальність лягає на Рекламодавця.

3.11 Розміщуючи будь-яку фотографію, графічне зображення або малюнок, Користувач і Рекламодавець гарантує чистоту авторських прав. Фотографія, графічне зображення або малюнок повинні відповідати пропонованого товару чи послуги.

Розміщення стічних фотографій без дотримання авторських прав заборонено.

Дотримання авторського права на розміщувану фотографію, графічне зображення або малюнок гарантує Клієнт

3.12 premier.ua має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару, послуги або іншої інформації Користувача і Рекламодавця на свій розсуд після закінчення терміну договору розміщення, з технічних чи інших причин, а також форс-мажорних обставин

3.13 premier.ua має право самостійно без пояснення причин і повідомлення припинити демонстрацію оголошення або будь-який інший інформації якщо Користувач зареєстрував товар, послугу або іншу інформацію, з порушенням умов цього договору або з порушенням чинного Українського або міжнародного законодавства або авторських прав третіх осіб

3.14 premier.ua залишає за собою право проводити вибіркову або повну модерацію інформації, яка розміщується Користувачем або Рекламодавцем, за підсумками якої, в разі порушення будь-якого з пунктів цього договору, чинного законодавства України або міжнародного законодавства, він може без пояснення причин і без повідомлення відмовити в розміщенні інформації або видалити раніше розміщену інформацію.

3.15 Адміністрація сайту має право: вносити в текст оголошення правки, що стосуються орфографії і пунктуації, переносити оголошення в іншу рубрику сайту, якщо виявиться більш підходяща рубрика.

3.16 Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти без пояснення причин і повідомлення будь-які оголошення, які, на її думку, не відповідають принципам і засадам суспільної моралі або умовами даного договору.

3.17 Користувач (Рекламодавець) може поскаржитися на дії або розміщену інформацію іншим Користувачем (Рекламодавцем) надіславши листа для розгляду на адресу адміністрації сайту. Після розгляду скарги та прийняття рішення адміністрація сайту залишає за собою право не вести переписку з жодною зі сторін і діяти на свій розсуд.

3.18 Виконавець і адміністрація сайту не несуть відповідальності за матеріали, фотографії та гіперпосилання, розміщені Користувачем або Рекламодавцем на сайті.

3.19 Виконавець має право без узгодження з зареєстрованими Користувачами (Рекламодавцями) здійснювати розсилку інформаційного або рекламного характеру.

3.20 Користувачеві (Рекламодавцю) ЗАБОРОНЕНО:

- Розміщувати недостовірні дані про товари, послуги;
- Опублікувати схожі за змістом оголошення, в яких рекламується один і той же товар і послуга;
- Дублювати однакові оголошення з використанням однієї або різних облікових записів;
- Опублікувати оголошення, заголовок яких написаний великими літерами (якщо це не абревіатура), а також якщо в заголовку зустрічаються повторювані знаки пунктуації або небуквених символи;
- Вносити в заголовок оголошення будь-яку контактну інформацію про рекламодавця (включаючи телефон, адреса електронної пошти, адреса персонального інтернет-сайту);
- Ображати будь-яким чином користувачів або рекламодавців;
- Розпалювати національну або релігійну ворожнечу;
- Обговорювати питання віри;
- Пропагувати або обговорювати фашистську або комуністичну ідеології;
- Пропагувати та обговорювати будь-які види сектантського руху і культів;
- Пропагувати, обговорювати, пропонувати товари або послуги, пов'язані з наркотичними речовинами;
- Розміщувати будь-які пропозиції, послуги або будь-яку іншу інформацію, пов'язану з проституцією або порнографією і т.п.;
- Розміщувати пропозиції, послуги або будь-яку іншу інформацію, пов'язану з торгівлею людьми;
- Розміщувати інформацію або пропагувати послуги конкурентів premier.ua (сайти, майданчики тощо);
- Пропонувати через сайт товари, отримані незаконним шляхом;
- Вставляти в розміщувану інформацію посилання на сторонні сайти або ресурси, за винятком дозволених адміністрацією сайту. (Дозволено вставляти посилання на ресурс YouTube, розміщений за адресою - https://www.youtube.com);
- Забороняється розміщувати оголошення про продаж або купівлю таких товарів: тютюнової продукції, алкоголю, будь-якого виду зброї, людських органів, а також будь-яких заборонених до продажу товарів, надання послуг та видів діяльності, заборонених законодавством;
- Розміщувати рекламу різних пірамід.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Користувач (Рекламодавець) прийнявши положення даного договору (почавши користуватися слугами сайту) приймає на себе використання матеріалів сайту без обмежень і винятків і підтверджує свою згоду, що він використовує сайт на свій страх і ризик і самостійно бере на себе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на сайті матеріалів.

4.2 premier.ua не несе жодної відповідальності за будь-які (фінансові, моральні та інші) збитки і втрати, отримані Користувачем (Рекламодавцем) в результаті використання інформації взятої зі сторінок сайту або перейшовши за посиланнями, розміщеними на сторінках сайту.

4.3 premier.ua ніколи не є учасником угоди між Користувачем і Рекламодавцем. Всі угоди між Користувачем і Рекламодавцем проходять без участі, і яких би не було гарантій з боку premier.ua або адміністрації сайту як третьої особи.

4.4 premier.ua не перевіряє і не несе відповідальності за походження і якість товарів і послуг, а також достовірність відомостей про рекламовані товари і послуги.

4.5 У разі якщо у Користувача (Рекламодавця) в результаті роботи з сайтом виникають претензії матеріального або нематеріального характеру до іншого Користувача (Рекламодавця), то згідно з умовами даного договору всі питання, в тому числі судового характеру, вирішуються Користувачем (Рекламодавцем) самостійно, без участі представників premier.ua або адміністрації сайту.

4.6 Щоб premier.ua мав право публікувати відомості, отримані від Користувача, Користувач дає premier.ua неексклюзивне, загальносвітове, безмитне, безстрокове, безвідкличне, субліцензіруєме і передане право на використання інформації (публікації, демонстрації, збору і т.п.), наданої за власною ініціативою, в будь-яких законних цілях і без обмеження або вказівки авторства. Перераховані вище права надаються premier.ua  безоплатно і безстроково. Користувач зберігає всі права власності на розміщувану інформацію. Користувач надає право доступу до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту.

4.7 Якщо Користувач розміщує оголошення з зображеннями без знака охорони авторського права на сайті - він погоджується з тим, що зображення і / або його частини будуть використані в інтересах premier.ua без виплати винагороди.

4.8 У разі якщо третя особа вважає, що його авторські права порушені, то вона зобов'язана звернутися до адміністрації сайту, з наданням документів, що підтверджують авторські права на предмет претензії. Адміністрація сайту після отримання претензії і розгляду претензії по суті зобов'язується в найкоротші терміни видалити контент, який порушує авторські права третьої особи.

4.9 У разі якщо суперечки про авторське право виникають між Користувачами (Рекламодавцями), то в цьому випадку всі питання авторського права вирішуються Користувачами (Рекламодавцями) в судовому або не судовому порядку без участі представників premier.ua або адміністрації сайту самостійно. Вся відповідальність за порушення авторського права цілком лежить на Користувачів (Рекламодавців), які розмістили інформацію, яка порушує авторське право третьої особи.

4.10 Жоден пункт в даному договорі не може бути витлумачений як спільна діяльність між premier.ua (адміністрацією сайту) і Користувачем (Рекламодавцем).

4.11 premier.ua не несе ніякої відповідальності у випадку утрудненого, частково або повністю відсутнього доступу до даних сайту через непередбачені обставини непереборної сили або форс-мажорних обставин.

4.12 premier.ua і адміністрація сайту мають право зв'язуватися з Користувачем (Рекламодавцем) за допомогою електронної пошти, мобільного телефону, зазначених при реєстрації.

4.13 premier.ua має право використовувати дані останнього доступу Користувача (Рекламодавця) в систему для збору статистики.

4.14 premier.ua використовує cookie файли як для спрощення користування сайтом, так і для збору статистики.

 

  1. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5.1 Усі ціни, зазначені на Веб-сайті, є цінами брутто (включаючи податок на додану вартість), що виражені в національній валюті (UAH).

5.2 Платежі, які здійснені в рамках Сервісу, повинні проводитися авансом - у повному обсязі, який необхідний для замовлення цієї Платної послуги, до початку її надання - за допомогою платіжних форм, що надаються Сайтом.

5.3 Надання Платної послуги має розпочатися після повного зарахування на рахунок Сайту оплати за таку Платну послугу.

5.4 На власний розсуд Користувач може провести платіж, використовуючи один із доступних способів оплати відповідно до інформації, що надана в процесі вибору цієї послуги, дотримуючись платіжної інструкції на Сайті.

5.5 Використання будь-якого із способів оплати вимагатиме встановлення окремих правових відносин із постачальником цієї платіжної послуги і прийняття його правил. Сайт не є стороною таких відносин і не має можливості втручатися в їх зміст або виконання. У разі виникнення проблем із оплатою користувач повинен звернутися до відповідного оператора, щоб уточнити будь-які сумніви або подати скаргу. Однак у виняткових випадках і в межах технічних і організаційних можливостей Сайт може допомогти Користувачеві прояснити проблему. Сайт не несе відповідальності за платіжні послуги, що надаються зовнішнім постачальником послуг.

 

5.6 Замовлення платних послуг здійснюється Користувачем (Рекламодавцем) в особистому кабінеті або в будь-яких інших відповідних розділах сайту.

5.7 Перш ніж замовляти платні послуги Користувач (Рекламодавець) зобов'язується ознайомитися з цінами.

5.8 premier.ua може повернути сплачені грошові кошти за ненадані послуги в наступних випадках:

5.8.1 Якщо послуга не надавалася через технічні неполадки (повернення коштів здійснюється на активний обліковий запис Користувача (Рекламодавця), після того як Користувач (Рекламодавець) надасть докази оплати);

5.8.2 Якщо Користувач (Рекламодавець), порушивши умови договору, продублював облікові записи, і оплата була проведена з віддаленої адміністрацією сайту облікового запису (повернення коштів здійснюється виключно після звернення Користувача (Рекламодавця) на активний обліковий запис Користувача (Рекламодавця));

5.8.3 Якщо оплата була проведена при публікації оголошення про заборонених товари або послуги, позначених даним договором і чинним законодавством - грошові кошти не повертаються.

5.9 Адміністрація сайту має право відмовити в поверненні коштів у разі якщо Користувач (Рекламодавець) систематично (більше одного разу) порушує умови договору.

 

  1. ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Цей договір вступає в силу з моменту початку використання сайту або реєстрації на сайті та діє безстроково до моменту розірвання договору однією зі сторін.

6.2 Користувач (Рекламодавець) має право в односторонньому порядку без повідомлення і пояснення причин розірвати дії договору та припинити свою реєстрацію на сайті premier.ua.

6.3 premier.ua має право в односторонньому порядку без повідомлення Користувача (Рекламодавця) і пояснення причин розірвати дії договору та припинити його реєстрацію на сайті premier.ua.

6.4 Даний договір може бути змінений premier.ua в односторонньому порядку без спеціального повідомлення Користувача (Рекламодавця). Договір зі змінами вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті premier.ua за адресою https:// premier.ua.

6.5 З моменту розміщення нового договору на сайті виконавця старий договір автоматично втрачає силу.

6.6 У разі виникнення розбіжностей за цим договором між premier.ua і Користувачем (Рекламодавцем) сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. У разі якщо будь-які суперечки або розбіжності, що стосуються даного договору, не можуть бути вирішені шляхом переговорів - то вони будуть розглядатися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

6.7 Якщо який-небудь пункт даного договору буде визнаний судом недійсним - це не буде поширюватися на інші пункти цього договору.

 


РЕКВІЗИТИ:

ФОП Пархоменко Руслан Іванович

IBAN UA113515330000026000045903426 в Харкiвському ГРУ АТ КБ "ПриватБанк"

МФО 351533

ІПН 2626619574

100 сайтов
Подача телефоном

Этот сайт использует файлы cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше.